To jest zaokrąglony prostokąt
To jest zaokrąglony prostokąt
Pablo Software Solutions
Szkoła Podstawowa
z oddziałami integracyjnymi
im. Janusza Korczaka
w Rudzie Bugaj
Strona główna
Historia szkoły
./integracja.html
./nauczyciele.html
./uczniowie2.html
./samorzad.html
Rodziców
./administracja.html
./zajecia pozalekcyjne.html
./informacje.html
./aktualnosci.html
./autobus.html
./swietlica szkolna .html
./biblioteka.html
./zuchy.html
BIBLIOTKA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
  Regulamin biblioteki
I. Postanowienia ogólne
a. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

b. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

c. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

d. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.

e. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.

f. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

II. Regulamin wypożyczalni
a
. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.

b. Jednorazowo można wypożyczać 2 książki :
    - lektury na okres 2 tygodni
    - pozostałe książki na okres 1 miesiąca

c. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek
   z podaniem terminu ich zwrotu.

d. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.

e. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.

f. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.

g. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną  przez bibliotekarza.

h. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.

i. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
Plan pracy biblioteki
                              
 
Lektury szkolne


                              
Poranki z czytaniem
Regulamin korzystania z darmowych podręczników szkolnych