To jest zaokrąglony prostokąt
To jest zaokrąglony prostokąt
Pablo Software Solutions
Szkoła Podstawowa
z oddziałami integracyjnymi
im. Janusza Korczaka
w Rudzie Bugaj
Strona główna
Historia szkoły
./integracja.html
./nauczyciele.html
./uczniowie2.html
./samorzad.html
Rodziców
./administracja.html
./zajecia pozalekcyjne.html
./informacje.html
./aktualnosci.html
./autobus.html
./swietlica szkolna .html
./biblioteka.html
./zuchy.html
SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Magdalena Pakulska-Ośmiałowska i Magdalena Mroczkowska
                                

Skład Samorządu Uczniowskiego:
Przewodnicząca: Alicja Piechocka - klasa VI
Zastępca: Julia Klimczak - klasa VIII
Sekretarz: Ewelina Taburska - klasa VII

Rzecznik Praw Ucznia:
Maria Kiełbik (opiekun - Magdalena Pakulska-Ośmiałowska)


Imiona i nazwiska uczniów przedstawicieli SU:


Klasa IVa: Igor Białek, Jan Owczarek, Antoni Klimaszewski
Klasa IVb: Aleksandra Goślińska, Michał Pyżalski, Wiktoria Mila
Klasa Va: Maja Daniłowicz, Adam Gośliński, Wiktoria Wosik
Klasa Vb: Zuzanna Pyżalska, Kacper Hazy, Filip Bartosik
Klasa VI: Alicja Piechocka, Julia Kotas, Oliwia Łuczak
Klasa VII: Ewelina Taburska, Marta Masiarek, Karolina Kozłowska
Klasa VIII: Maria Kiełbik, Paweł Masiarek, Mateusz Iwan

Cele główne:

*Organizowanie uczniów na rzecz wspólnej działalności na terenie klasy i szkoły.

*Kształtowanie cech osobowości uczniów do samodzielności, obowiązkowości i odpowiedzialności.

*Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.

*Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.

*Wdrażanie podstawowych zasad wychowania.

*Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.

*Poznawanie tradycji regionalnych.

*Rozwój zainteresowań.

*Organizowanie akcji na rzecz potrzebujących pomocy.

*Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.

*Rozwijanie uzdolnień plastycznych i technicznych.

Nasze zrealizowane zadania, nasze osiągnięcia i sukcesy:

1. Przeprowadzenie kampanii wyborczych i wyborów do Samorządu Uczniowskiego oraz wyborów  Rzecznika Praw Uczniów (wprowadzenie kart do głosowania i list wyborczych - ordynacja wyborcza, komisji wyborczej);

2. Stworzenie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Planu Pracy SU na bieżący rok szkolny;

3. Realizacja i nadzór nad zadaniami w ramach konkursu międzyklasowego "Super Klasa";

4. Przygotowanie upominków dla pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

5.  Rozpoczęcie akcji "Szczęśliwy Numerek";

6. Udział w akcji "Góra grosza";

7. Udział w akcji "zbiórka zakrętek";

8. Dzień Pluszowego Misia (konkurs dla klas 1-3);

9. Dyskoteka andrzejkowa;

10. Kiermasz ciast.