To jest zaokrąglony prostokąt
To jest zaokrąglony prostokąt
Pablo Software Solutions
Szkoła Podstawowa
z oddziałami integracyjnymi
im. Janusza Korczaka
w Rudzie Bugaj
Strona główna
Historia szkoły
./integracja.html
./nauczyciele.html
./uczniowie.html
./samorzad.html
Rodziców
./administracja.html
./zajecia pozalekcyjne.html
./informacje.html
./aktualnosci.html
./autobus.html
./swietlica.html
./biblioteka.html
./zuchy.html
 
Nabór do oddziału przedszkolnego i klasy I
Nabór do klasy I na rok szkolny 2018/2019:
- dzieci z obwodu szkoły zgłoszenie w terminie 12.02.2018 r. do 12.03.2018 r.
- dzieci zamieszkałe poza obwodem biorą udział w rekrutacji. Wnioski  w terminie j.w.

Nabór do oddziału przedszkolnego 2018/2019:
- kontynuacja - deklaracja kontynuacji w terminie 19.02.2018 r. - 26.02.2018 r.
- nabór na wolne miejsca wnioski od 01.03.2018 do 29.03.2018r do godz. 15.00
WNIOSKI DO POBRANIA:
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. J. Korczaka w Rudzie Bugaj w roku szk. 2018/2019


Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugajw roku szkolnym 2018/2019
Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj w roku szkolnym 2018/2019